BLOG

published at

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny
Wiemy już, że faktoring jest jedną z usług, która pomaga zachować płynność finansową przedsiębiorstwa. Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym  jest faktoring odwrotny.

Na czym polega faktoring odwrotny

W Polsce jednym ze sposobów uzyskania natychmiastowego finansowania jest skorzystanie z usług firm oferujących faktoring. Oprócz tego przedsiębiorstwa mogą również zaciągnąć kredyt w banku lub starać się o uzyskanie pożyczki gotówkowej w firmie pozabankowej. Klasyczny faktoring polega na wykupieniu wierzytelności od przedsiębiorstwa, które mają problemy z wyegzekwowaniem terminowej spłaty zobowiązania od swoich kontrahentów. Na rynku znajdziemy również faktoring odwrotny, który charakteryzuje się tym, że jest skierowany do kupujących, a nie jak to bywa w przypadku zwykłego faktoringu do przedsiębiorców. Osoba zamawiająca produkt lub korzysta z usługi innej firmy otrzymuje od dostawcy fakturę, którą opłaca firma faktoringowa. Odbiorca faktury przedstawia do wykupu dokument firmie faktoringowej. Faktor płaci dostawcy całą kwotę znajdującą się na wystawionej fakturze. Finalnie kwotę wykupu wraz z doliczonymi odsetkami faktorant spłaca faktorowi w wyznaczonym wcześniej terminie. Oczywiście faktorant zobowiązany jest do podpisania umowy i dostarczenia odpowiednich dokumentów. Osoby zainteresowane ze skorzystania z usług faktora, aby uzyskać pozytywną decyzję przyznania pomocy finansowej muszą dostarczyć następujące dokumenty: spis dostawców, umowy zamówienia, dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowej w ZUS-ie, umowa spółki, sprawozdania finansowe. Firma może poprosić również o dostarczenie innych dodatkowych dokumentów.

Zalety faktoringu odwrotny

Jak już wiemy, czym różni się faktoring od faktoringu odwrotnego, warto wymienić zalety tej usługi.

Zalety faktoringu odwrotnego:

  • przedsiębiorstwo zyskuje więcej czasu na uregulowanie zobowiązań,

  • firmy lepiej zarządzają płynnością finansową swojej firmy,

  • szybkie regulowanie zobowiązań, przed terminem dzięki czemu przedsiębiorca buduje swoją wiarygodność,

  • szybkość uregulowania zobowiązania sprawia, że dostawcy udzielają chętniej rabatów i oferują lepsze warunki finansowe,

  • uzyskanie dodatkowego zysku na obrocie,

  • możliwość wyegzekwowania lepszych korzyści handlowych w zamian za terminowe uregulowanie należności przed upływem terminu płatności.

Faktoring odwrotny - kto może z niego skorzystać?

Faktoring skierowany jest w szczególności do większych przedsiębiorstw, które korzystają z usług wielu dostawców. W takim wypadku warto rozważyć korzystanie z faktoringu odwrotnego. Czasami dostawcy przewidują dodatkowe promocje i rabaty za przedterminowe regulowanie faktur. Dzięki temu rozwiązaniu faktoranci pomimo naliczonych odsetek, jakie muszą zapłacić firmie faktoringowej, mogą również zaoszczędzić dodatkowe pieniądze. Faktoring odwrotny to z pewnością dobry sposób na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa i zaoszczędzeniu czasu. Usługa ta, sprawdza się w wielu różnych branżach. Jest to najlepsze rozwiązanie w przypadku gdy przedsiębiorca współpracuje z wieloma dostawcami, którzy wystawiają faktury o krótkim terminie płatności.

Jak uruchomić finansowanie?

Jeżeli przedsiębiorstwo zdecydowało się na skorzystanie z faktoringu odwrotnego, musi znaleźć odpowiednią firmę, która udziela tego typu usługi. Faktor na życzenie klienta uruchamia finansowanie w faktoringu odwrotnym na podstawie wystawionych i przedstawionych mu faktur zakupowych. Środki pieniężne przekazywane są na konto dostawców. Konieczne jest zaakceptowanie płatności na wskazane zamówienie od dostawcy. Zapłata za fakturę może być zrealizowana przed wyznaczonym terminem.

Gdzie skorzystamy z faktoringu odwrotnego?

Faktoring odwrotny nie jest tylko popularny w Polsce. Możemy również skorzystać z niego w państwach należących do Unii Europejskiej.

Koszty faktoringu odwrotnego

Koszty usługi faktoringu odwrotnego są zróżnicowane i zależą od różnych czynników. Jednakże opłaty te możemy porównać do tradycyjnego faktoringu. W jego skład zaliczymy odsetki od wysokości wypłaconych środków, które stanowią prowizję określoną procentowo. Dodatkowo w skład kosztów wchodzi m.in. jednorazowa prowizja przygotowawcza, odsetki od udzielonego przedsiębiorcy finansowania, oraz prowizja za dokonanie wpłaty kontrahenta pobierana od każdej wystawionej faktury. Czasami firmy faktoringowe mogą również doliczyć koszty za dodatkowe prowizje i opłaty takie jak z tytułu zmiany warunków umowy.