BLOG

published at

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu dla firm?

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu dla firm?
Jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz wsparcia finansowego? Zobacz, jakie dokumenty będą Ci potrzebne, aby uzyskać kredyt dla firm.

 

Coraz popularniejszym produktem bankowym stają kredyty dla przedsiębiorców. Sektor finansowy powoli otwiera się nawet na raczkujące jeszcze działalności gospodarcze. W Polsce rośnie liczba firm, a większość z nich chętnie korzysta z oferty proponowanej przez instytucje bankowe. Ubieganie się o kredyt czy pożyczkę wiąże się jednak z mnóstwem formalności, jakie należy spełnić.

O ile od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wymaga się grubego pliku dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń, o tyle procedura przyznawania kredytu przedsiębiorcom jest bardziej skomplikowana i wymaga zużycia większej ilości energii i czasu.

Kredyt dla przedsiębiorcy

Banki coraz chętniej wspierają finansowo małe i średnie przedsiębiorstwa. Kredyty stają się powoli popularną alternatywą dla dotacji i licznych dofinansowań. Trzeba zdać sobie bowiem sprawę z tego, że nie każdy właściciel działalności gospodarczej będzie mógł skorzystać z bezzwrotnego zastrzyku gotówki ze strony Unii Europejskiej czy polskich urzędów pracy. Konkurencja jest ogromna, a wnioski o udzielenie pomocy na tyle skomplikowane, że nie wszyscy są w stanie pomyślnie przejść procedurę i skutecznie powalczyć o pieniądze.

Pomoc dla biznesu

Banki właśnie w początkujących przedsiębiorcach widzą ogromny potencjał i niszę na rynku finansowym. Młodzi biznesmeni zakładają firmę zazwyczaj po to, aby uzyskać wolność zawodową. Większość rezygnuje z etatu czy stabilnej pracy i rzuca się na głęboką wodę. Wielu z nich jednak po jakimś czasie przestaje sobie radzić. Wysokie koszty prowadzenia firmy, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne skutecznie zniechęcają funkcjonowanie w świecie małego biznesu. Bez pomocy z zewnątrz firma ma znikome szanse na przetrwanie, a już na pewno niewielkie na rozwój.

W drodze do banku

Dla instytucji udzielającej kredytu niezwykle ważny jest profesjonalizm i podejście przedsiębiorcy. Duże znaczenie ma przygotowana przez właściciela firmy argumentacja dotycząca tego, dlaczego to właśnie on powinien otrzymać wsparcie. W przypadku biznesu istotna jest cała strategia prowadzenia przedsiębiorstwa, plany jego rozwoju, a także szczegółowo określone cele, na które zostaną przeznaczone środki z kredytu. Przed odwiedzeniem placówki banku warto więc wykonać osobisty rachunek sumienia, zastanowić się, jakie właściwie mamy potrzeby, a także, czy będziemy w stanie zaspokoić je dzięki wsparciu finansowemu.

Analiza i strategia

Warto przejrzeć i porównać oferty wielu banków. Większość z nich jeszcze kilka lat temu nie informowała o produktach kredytowych dla firm na swoich stronach internetowych. Obecnie sytuacja się zmienia i instytucje te co rusz kuszą licznymi zobowiązaniami. Przedsiębiorcy powinni pamiętać jednak o tym, że pożyczać, nawet niewielkie kwoty, należy świadomie i bez emocji. Te ostatnie są bowiem złym doradcą w procesie podejmowania finansowych decyzji. Potrzeby materialne to jedno, a odpowiedzialność za późniejszą spłatę zobowiązania to drugie. Aby nie stracić kontroli nad firmowym budżetem i nie wpędzić się w jeszcze większe kłopoty, należy dokładnie przeanalizować sytuację. Najlepiej będzie zestawić ze sobą przychody oraz wydatki przedsiębiorstwa. Można stworzyć kilka wariantów na wypadek braku środków na spłatę potencjalnej raty kredytu. Zawsze warto mieć plan B, a nawet C, który pozwoli uniknąć narastającego zadłużenia.

Kredyty dla firm – rodzaje

Przedsiębiorcy zazwyczaj korzystają z trzech typów kredytów dla firm: zobowiązania na rachunku bieżącym, kredytu obrotowego oraz inwestycyjnego. Pierwszy z nich działa podobnie jak linia debetowa w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Spłata następuje za każdym razem, gdy na konto wpłyną nowe środki. Bank nie narzuca terminu regulowania należności. Przedsiębiorca może wykorzystać pieniądze na różne cele. Należy dodać, że o kredyt w rachunku mogą starać się biznesmeni posiadający solidną zdolność kredytową. Instytucja bankowa sporo bowiem ryzykuje.

Kredyt obrotowy

Ten rodzaj zobowiązania pozwala na sfinansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Mowa o zakupie asortymenty, opłaceniu pensji pracowników, wyposażeniu biura, opłacie kosztów administracyjnych i innych. Celem kredytu obrotowego jest zapewnienie płynności finansowej, a przy dobrej strategii – rozwoju firmy. Jest on przyznawany zazwyczaj na rok, z możliwością wydłużenia tego okresu. Właściciela  działalności gospodarczej obowiązuje narzucony przez instytucję bankową harmonogram spłat rat zobowiązania. Istnieje również możliwość sporządzenia indywidualnej umowy w tym zakresie.

Kredyt na inwestycje

To jedno z najpopularniejszych rozwiązań. Środki mogą zostać przeznaczone na zakup lub wymianę sprzętu, mebli, maszyn czy narzędzi. Możliwe jest także rozbudowanie za nie siedziby firmy lub stworzenie zupełnie nowego obiektu przemysłowego. Kredyt inwestycyjny charakteryzuje się długim okresem spłaty, sięgającym nawet kilkunastu lat. Za tym idzie naturalnie wyższa kwota wsparcia. Specyfiką przypomina nieco kredyt hipoteczny, w tym przypadku jednak nie jest wymagane zabezpieczenie należności nieruchomością lub innym dobrem. Nie oznacza to, że instytucja bankowa nie może tego zażądać. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy zdolność zaciągania zobowiązań przez przedsiębiorcę budzi zastrzeżenia.

Jakie dokumenty do kredytu?

Większość kredytów dla firm ma niższe oprocentowanie niż ich odpowiedniki dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Ma to związek przede wszystkim z obniżoną marżą, jaką narzuca bank. To w pewnym sensie rekompensata za trudniejszą procedurę ubiegania się o kredyt. Istnieje bowiem szereg formalności, które musi spełnić przedsiębiorca, aby móc myśleć o otrzymaniu pieniędzy. Kredyt dla firm dokumenty? – to pytanie pada bardzo często z ust właścicieli, którzy biorą pierwszy kredyt w swoim zawodowym życiu.

Kredyt dla firmy dokumenty

Okazuje się, że jest w pełni uzasadnione. Przedsiębiorca prócz zeznań podatkowych powinien dostarczyć bankowi informacje o swojej firmie. Niezbędne będzie więc między innymi: zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), nadaniu numeru REGON, w przypadku spółek – zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto, instytucja skupi się na ocenie potencjału ekonomicznego firmy. Konieczne będzie więc przedłożenie dokumentacji dotyczącej przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa, a w przypadku działalności handlowej – stanu magazynowego, zasobów produkcyjnych, wszelkich zapasów.

Kredyt dla firm dokumenty a ocena ryzyka

Nie obejdzie się także bez wykazania przez przedsiębiorcę wszelkich niespłaconych należności oraz aktualnych, jak i planowanych zobowiązań. Kredytodawca zażąda ponadto zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczką na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego czy też wyciągu z konta firmowego, potwierdzającego nie tylko stan rachunku, ale także wysokość miesięcznych wpływów i wydatków. Na podstawie tych dokumentów instytucja bankowa podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku kredytowego przedsiębiorcy.