PYTANIA I ODPOWIEDZI

Oferujemy pożyczki Klientom, którzy mieszkają na stałe w Polsce, osoby pełnoletnie posiadające ważny dokument tożsamości, otrzymują udokumentowany stały dochód w Polsce, posiadają aktywny rachunek bankowy oraz nie widnieją w rejestrze dłużników Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK), Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG), Krajowege Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
Tak, jeśli Klient nie ma zaległości w spłacaniu rat i odsetek oraz nie jest wpisany do rejestru dłużników Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK), Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG), Krajowege Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
Aby ubiegać się o pożyczkę, Klient musi wypełnić wniosek o pożyczkę, który dostępny jest na naszej stronie internetowej www.miniratka.pl
Wniosek o pożyczkę Klient może składać drogą elektroniczną każdego dnia tygodnia, 24 godziny na dobę. Wnioski rozpatrywane są w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta
Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. W ramach procesu weryfikacji Klienta sprawdzamy bazy Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK), Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG), Krajowege Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. W przypadku figurowania w rejestrze dłużników Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK), Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG), Krajowege Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A otrzymanie pożyczki nie jest możliwe.
Po pozytywnej ocenie wniosku i otrzymaniu podpisanego kontraktu cała kwota przyznanej pożyczki znajdzie się na wskazanym przez Klienta rachunku na następny dzień roboczy, pod warunkiem, że nie mamy trudności w skontaktowaniu się z Klientem.
Wszelkie formalności ograniczamy do minimum. Wystarczy, że masz ważny dowód osobisty.

Możemy też poprosić o dokument potwierdzający Twój dochód (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, odcinek renty lub wyciąg bankowy).
Zazwyczaj nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów. Aby umożliwić zapoznanie się z treścią umowy przed jej podpisaniem w obecności kuriera, po przyznaniu pożyczki umowa wraz z wstępnym harmonogramem spłat pożyczki jest przesyłana na adres e-mail wskazany przez Klienta.
Po wypłacie środków pożyczki na podany przez Klienta adres korespondencyjny i mailowy zostanie wysłany uaktualniony harmonogram spłaty. Miesięczne raty spłaca się przelewem na podany w umowie numer rachunku bankowego w terminach wskazanych w harmonogramie.
Numer konta bankowego do spłaty pożyczki jest ustalany indywidualnie dla każdego Klienta. Klient otrzymuje informację o indywidualnym numerze konta w treści umowy.
Klient ma możliwość spłaty pożyczki wcześniej bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Konieczne jest jednak wcześniejsze skontaktowanie się z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia dokładnej kwoty.
Tak, można zmienić terminy spłat pod warunkiem wcześniejszego skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta.
Najczęstszą przyczyną odmowy udzielenia pożyczki jest negatywna ocena wniosku spowodowana:
  1. zadłużeniem Wnioskodawcy widniejącym w rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK), Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG), Krajowege Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  2. zbyt dużym ryzykiem niespłacenia pożyczki stwierdzonym na podstawie informacji zebranych w procesie rozpatrywania wniosku.
  3. brakiem możliwości kontaktu telefonicznego z Klientem w celu dokończenia procedury weryfikacyjnej.
Opłata przygotowawcza jest stała i dzielona na liczbę rat pożyczki oraz pobierana w terminach spłaty rat.
W przypadku kłopotów ze spłatą pożyczki należy jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, w celu znalezienia dogodnego rozwiązania.
Tak, informacje o Kliencie pozyskane w procesie ubiegania się o pożyczkę są właściwie zabezpieczone od strony technicznej i organizacyjnej przed dostępem osób trzecich. Wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem i nadajemy im status informacji poufnych.